top of page

SUBSIDIES

Welke subsidies kan ik krijgen?

Vanaf 2014 wil de overheid dat nieuwbouw woningen deels hun eigen

energie produceren. Dat kan door een warmtepomp te installeren, door

zonnepanelen te installeren of door een biomassasysteem te installeren.

Ongetwijfeld is een geothermische boring met warmtepomp de meest logische

keuze, omdat deze zowel in de winter als in de zomer optimaal kan renderen.

 

U kunt kiezen voor een installateur met een ‘certificaat van bekwaamheid’.

Op de website van RESCert staat de ‘lijst van gecertificeerde installateurs

van warmtepompen’.

Vanaf 2017 worden de premies voor energiebesparende investeringen hervormd. Vanaf januari 2017 zal er per woning of wooneenheid een premie zijn van 4000 euro voor een geothermische warmtepomp, 1500 euro voor een lucht-waterwarmtepomp, 800 euro voor een hybride lucht-waterwarmtepomp, 300 euro voor een lucht-luchtwarmtepomp. Alle premies bedragen maximaal 40% van de factuur.De voorwaarden om deze premie te krijgen en de bedragen van deze premie verschillen naargelang de datum op de eindfactuur. Klik hier voor overzicht.

 

Voorwaarden:

 • Deze premie is geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest

  • die uiterlijk op 31-12-2013 werden aangesloten op het elektriciteitsnet

  • of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend uiterlijk op 31-12-2013, maar die pas vanaf 1-1-2014 werden aangesloten.

 • Een aannemer moet de warmtepomp plaatsen en factureren. U kunt kiezen voor een installateur met een ‘certificaat van bekwaamheid. Vanaf 1 juli 2017 is het certificaat van bekwaamheid een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een premie.

 • De datum op uw eindfactuur (en dus niet de betalingsdatum) bepaalt voor welk jaar u een premie kunt aanvragen. Hebt u meerdere facturen? Dan geldt de datum van de eindfactuur. Groepeer alle facturen in één aanvraag.
  Met een eindfactuur in 2015, vraagt u dus de premie 2015 aan.
  Met een eindfactuur in 2016, vraagt u dus de premie 2016 aan.

 • Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder toekomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum. Facturen (ook voorschotfacturen) mogen dus maximaal 1 jaar oud zijn om in aanmerking te komen.

 • De premie geldt enkel voor een nieuwe elektrische warmtepomp of gaswarmtepomp.

 • De warmtepomp moet gebruikt worden voor verwarming van een ruimte én eventueel sanitair water (deze voorwaarde zou kunnen wijzigen voor de premies 2017 en 2018).

 • De premie geldt niet voor een warmtepompboiler, omdat zo'n boiler alleen dient om sanitair water te warmen.

 • De warmtepomp mag niet gebruikt worden voor zwembadverwarming of actieve koeling (deze voorwaarde zou kunnen wijzigen voor de premies 2017 en 2018).

 • Lees het aanvraagformulier van de netbeheerder voor een overzicht van alle voorwaarden en van de technische eisen waaraan de warmtepomp moet voldoen.

Zie ook : https://www.vlaanderen.be/premie-voor-een-warmtepomp

Premies voor specifieke doelgroepen in 2017

Voor een warmtepomp verhoogt de premie voor beschermde afnemers met 20%.

Meer info: www.energiesparen.be , www.eandis.be of www.infrax.be

Totaalrenovatiebonus

Met deze premie wil de overheid eigenaars stimuleren om hun woning op een systematische en allesomvattende manier energiezuiniger te maken.

Om aanspraak te maken op de totaalrenovatiebonus moet je binnen de vijf jaar investeren in drie of meer van de zeven volgende energiebesparende ingrepen:

 • dak- of zolderisolatie (minstens 30 m²)

 • muurisolatie (aan de buitenkant, aan de binnenkant of via de spouw – minstens 30 m²)

 • vloerisolatie (minstens 30 m²)

 • nieuwe beglazing

 • zonneboiler

 • warmtepomp

 • ventilatiesysteem

De totaalrenovatiebonus komt bovenop de individuele premies die je via je distributienetbeheerder krijgt voor deze ingrepen. Het bedrag hangt af van het aantal werken dat je laat uitvoeren. Wie binnen de vijf jaar drie ingrepen combineert, krijgt bovenop de individuele premies een bonus van 1.250 euro. Per bijkomende investering stijgt de bonus: 1.750 euro voor vier ingrepen, 2.750 euro voor vijf, en 3.750 euro voor zes. Voor alle zeven de ingrepen loopt de extra premie op tot 4.750 euro. Voor renovaties in een appartement krijg je de helft van deze bedragen.

Belangrijke voorwaarde om de totaalrenovatiebonus te krijgen, is dat de volledige woning geïsoleerd is conform de minimale isolatie-eisen voor het krijgen van een aparte premie voor dak, vloer, muur en beglazing. Om voor de bonus in aanmerking te moeten, moeten dus het volledige dak, alle muren, alle vloeren en alle beglazing voldoende zijn geïsoleerd.

Voor beschermde afnemers stijgt de totaalrenovatiebonus met 50%.

Meer info: www.energiesparen.be

Verlaging onroerende voorheffing voor IER

De belastingvermindering van 30% voor dakisolatie is vanaf dit jaar afgeschaft. Er is wel een overgangsregeling. Wie zijn bestelling nog vorig jaar heeft geplaatst, in 2016 een voorschot heeft gestort, en ten laatste 31 december 2017 de eindfactuur heeft betaald, kan nog altijd van dit fiscale voordeel genieten.

In de plaats van de belastingvermindering voor dakisolatie is er op Vlaams niveau een nieuw belastingvoordeel gekomen: wie zijn huis voldoende energiezuinig maakt, betaalt minder onroerende voorheffing. Concreet: wie sinds 1/10/2016 een bouwaanvraag voor een ingrijpende energetische renovatie heeft ingediend en op het einde van de rit een E-peil van maximaal E90 kan voorleggen, krijgt vijf jaar lang 50% procent korting. Zakt het E-peil naar E60, dan is vijf jaar lang helemaal geen onroerende voorheffing meer verschuldigd.

De 'ingrijpende energetische renovatie' is een renovatie waarbij de technische installaties volledig worden vervangen en minstens 75% van de buitenschil (de buitenkant van een woning) wordt (na)geïsoleerd. Hoe beter het isolatieniveau van een huis, hoe energiezuiniger het is, en hoe lager het E-peil (de energieprestatie).

Meer info: www.energiesparen.be

Renovatiepremie

Eigenaars met een lager inkomen en eigenaars (zonder inkomensgrens) die verhuren aan een sociaal verhuurkantoor en die hun huis renoveren, kunnen een renovatiepremie van maximaal 10.000 euro aanvragen. De uitbetaling van de renovatiepremie wordt verdeeld over twee aanvragen, met een tussentijd van minstens één jaar en maximaal 2 jaar.

De leeftijdgrens van een woning waarvoor de renovatiepremie kan worden aangevraagd, is dit jaar gedaald: sinds 1 januari 2017 moet een gebouw minstens 30 jaar oud zijn (in 2016 was dat 25 jaar). Wie al voor 1 januari 2017 een eerste aanvraag heeft ingediend voor een woning van minstens 25 jaar oud, kan voor diezelfde woning nog een tweede aanvraag doen.

De inkomensgrenzen daarentegen gingen iets naar boven. Dit jaar komt het plafond op 42.090 euro voor een alleenstaande, en 60.120 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste of voor gehuwden en samenwonenden. Per bijkomende persoon ten laste mag er 3.370 euro worden bijgeteld. Er wordt gekeken naar het inkomen van twee jaar geleden, dus 2015.

Meer informatie via www.wonenvlaanderen.be 

Energielening aan 0 tot 2% intrest

Vanaf 1 oktober 2017 wordt de Vlaamse energielening uitgebreid. Een energielening kan je afsluiten bij een energiehuis. Met een energielening kan je BENOvatiewerken financieren waardoor je energie zal besparen in je woning, o.a. voor de investering in isolatie, nieuwe ramen, een nieuwe verwarmingsinstallatie of zonnepanelen. Daarnaast geldt de energielening ook voor nieuwbouw, maar wel op voorwaarde dat je BEN bouwt (E30). 

Vanaf 1 oktober kan je maximaal 15.000 euro lenen in plaats van 10.000 euro. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode van acht jaar in plaats van vijf jaar voorheen. De intrest bedraagt 2% voor de algemene doelgroep, 1% voor verenigingen en 0% de sociale doelgroep.

Opgelet: je kan nog tot eind 2018 een energielening afsluiten.

Uitbreiding voor sociale doelgroep

Wie behoort tot de sociale doelgroep kan een energielening afsluiten aan 0% rente (of renteloos). Tot deze doelgroep behoren o.a. de beschermde afnemers, gezinnen die een verhoogde tegemoetkoming krijgen van het ziektefonds, gezinnen met een laag inkomen…

Voor deze doelgroep werd de lening ook uitgebreid van 10.000 naar 15.000 euro en af te betalen op  10 jaar tijd.  Ook na 1 januari 2019 blijft deze lening bestaan voor deze doelgroep.

Indien je je woning verhuurt via een SVK kan je ook renteloos lenen op 10 jaar.

Uitbreiding voor verenigingen

Energiehuizen kunnen nu ook aan niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen lenen (scholen, ziekenhuizen, VZW’s,….). De intrest bedraagt 1% met een looptijd van 10 jaar. Er kan maximaal 15.000 euro ontleend worden.

Gratis begeleiding door een BENOvatiecoach

Overtuig minstens 9 andere eigenaars in je straat of gemeente om gezamenlijk een of meer BENOvatiewerken uit te voeren. Wanneer de eigenaars van 10 woningen investeren in minstens één van de volgende BENOvatiewerken: dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, zonneboiler, warmtepomp of een ventilatiesysteem, zorgt de Vlaamse overheid voor gratis begeleiding door een BENOvatiecoach of projectbegeleider.

Deze coach neemt je een hele rits taken uit handen: de energetische doorlichting van je woning, het zoeken van aannemers, de werfopvolging, het plan van aanpak, en ook het totaalplaatje van de renovatie. Hij zal er dus bijvoorbeeld op letten dat de dakisolatie perfect aansluit op de later te plaatsen muurisolatie. Hij zal tevens instaan voor het opmaken van de meetstaat en je administratieve ondersteuning geven bij premieaanvragen en de financiering van de werken. Dat alles zal ertoe leiden dat je BENOvatiewerken efficiënter, vlotter en kwaliteitsvlotter worden uitgevoerd. Als je bijvoorbeeld samen met andere buren een stelling laat plaatsen, of collectief een afvalcontainer huurt, zullen je BENOvatiewerken ook goedkoper zijn.

Voor zijn werk krijgt de BENOvatiecoach van de Vlaamse Regering – via de distributienetbeheerders Eandis en Infrax – een ‘premie voor collectieve renovatieprojecten’, ook ‘burenpremie’ genoemd. Deze premie bedraagt 400 euro per woning of wooneenheid.

Meer info: www.eandis.be of www.infrax.be.

NRGEO_logo_transparant.png
bottom of page