top of page

Geothermische Boringen

Uitvoeren van de geothermische boringen

 

NRGeo werkt met Fraste MLMAX boormachines.

 

De MLMAX is een krachtige spoelboormachine die tot 160 meter diep kan boren. Deze machine is erg compact (2,5 m breedte) wat ons toelaat om ook te werken in achtertuinen die enkel bereikbaar zijn langs smalle opritten.

Op de werf worden de locaties uitgezet waar de boorputten moeten komen en dan begint men met het plaatsen van een spoelbak of het graven van een spoelput. Deze spoelbak/spoelput is nodig om voldoende water te hebben tijdens het roterend spoelboren.

Het boren gebeurt met een boorbeitel die door een boorstang wordt rondgedraaid. De beitel woelt de grond los. Met behulp van een boorspoeling die naar de bodem van het boorgat word gepompt spoelen we het losgemaakte boorgruis bij de beitel weg en wordt het omhoog gevoerd. Hierbij maken we gebruik van een holle boorstang waar de boorvloeistof doorheen stroomt. Door de annulaire ruimte tussen de boorstang en het boorgatwand stroomt de boorspoeling met het gruis terug naar boven. Het mengsel van boorspoeling en boorgruis wordt gescheiden in de spoelbak/spoelput.

 

Inbrengen van warmtewisselaars en opvullen van het Boorgat

 

Nadat een boring van ongeveer 15 cm diameter is uitgevoerd worden de aardsondes in het boorgat gelaten.

 

NRGeo werkt met dubbele U-Sondes of enkele Turbo-sondes om zo het rendement van elke boorgat te optimaliseren (25% rendementstoename tov enkele gladde U-sondes).

 

Daarna wordt het boorgat afgedicht met thermisch grout om de warmteoverdracht met de aarde te optimaliseren en om te vermijden dat verschillende watervoerende lagen gecontamineerd worden.

 

IMG_1927.JPG
Foto 28-03-19 13 39 06.jpg
Inbrengen dubbele U-sondes
Foto 7-11-18 09 22 29 (2).jpg
Foto 21-03-19 14 01 11.jpg
NRGEO_logo_transparant.png
bottom of page