top of page

Ondiepe Geothermie

Onze aardbol is een onuitputtelijke bron van energie. De zon verwarmt onze atmosfeer en de bovenste laag van de aardkorst. De jaarlijkse hoeveelheid zoninstraling komt overeen met 50 keer het totale energiegebruik. Het is die aardwarmte (warmtebron) die met behulp van een warmtepomp kan aangewend worden voor het verwarmen (en koelen) van gebouwen.De temperatuur van de aarde in onze omgeving is constant vanaf 10 meter diepte en bedraagt ongeveer 10 à 12°C. Om deze gratis warmte te kunnen gebruiken hebt u warmtewisselaars nodig. Deze kunnen op drie manieren geïnstalleerd worden.

 

temperatuurverloop-ondergrond (1).jpg
Verticaal gesloten systeem
 

Een verticale grondwarmtewisselaar bestaat uit aardsondes (buisjes gevuld met glycol antivries vloeistof) die met een boormachine diep (tot 150m) en verticaal in de grond worden gebracht. Aangezien de temperatuur op deze dieptes constant is, halen deze systemen een zeer hoog rendement. Een bijkomend voordeel is dat dit systeem erg weinig grondoppervlakte in beslag neemt. NRGeo is specialist in deze oplossingen en staat u bij in gans het proces.

Verticaal gesloten systeem
Horizontaal gesloten systeem

 

Bij een horizontaal gesloten systeem worden aardsondes ondiep (1 à 2m) en horizontaal in de grond begraven om zo de warmte van de bodem te kunnen onttrekken.  Aangezien de eerste meters onder het aardoppervlak nog sterk onderhevig zijn  aan seizoensschommelingen is dit syteem minder rendabel. Verder hebt u ook erg veel plaats nodig om dit systeem te kunnen aanleggen (ong. 500 m² voor een doorsnee woning).

Horizontaal gesloten systeem
Open systeem

 

Bij open systemen wordt het grondwater of oppervlaktewater rechtstreeks gebruikt als warmtewisselaar. Deze systemen zijn erg rendabel, maar niet overal toepasbaar en onderhevig aan strenge reglementering.

Open systeem
NRGEO_logo_transparant.png
bottom of page